Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Anne Elkjær
E-mail: Hulahoppen@haderslev.dk

Bestyrelsen:
Børnehavens forældrebestyrelse består af 5 repræsentanter valgt af og blandt forældrene samt 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt personalet. Alle er valgt for 2 år af gangen. Alle har stemmeret. Desuden er der valgt 3 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig, når der én gang årligt har været valg. Bestyrelsens arbejdsopgaver og kompetence er fastlagt i børnehavens forretningsorden/ vedtægter.

Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer er:

Formand Anne Elkjær

Næstformand Helle Gotthardsen

Sekretær Kamilla Kristensen

Laura Grantland ONeill

Mille Stockfisch