Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

børnemiljøvurdering


Børnemiljøvurdering:

 

 - Målet er at undersøge børneperspektivet for det æstetiske miljø i daginstitutionen.

 - Metoder:

Spørgeskemaer fra DCUM til børn, forældre, bestyrelse og personale.

Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til kultur og kulturelle udtryksformer f.eks. Hvad synes du om at male, spille teater, lege sanglege, lege frie lege?

Er legepladsen sjov og god at lege på?

Børnemiljøvurdering:

 

Målet er at undersøge børneperspektivet for det psykiske miljø i daginstitutionen.

Metoder:

Spørgeskemaer til børn, forældre, bestyrelse og personale. Spørgeskemaerne til børnene skal relateres til sprog f.eks.

Synger du, siger du rim/remser i børnehaven?

Taler børnene/de voksne pænt til dig?

Fortæller du det til en voksen i børnehaven, hvis du er ked af det?

Børnemiljøvurdering:

 

Gennem spørgeskema:

Hvor kan man løbe og bevæge sig i institutionen?

Er I nok ude og lege?

Har du lært at spille bold?

Har du lært at cykle?

Børnemiljøvurdering:

Vi vil arbejde med børnemiljøvurdering ved at uddele spørgeskemaer til børn og forældre, hvor spørgsmålene relateres til de 6 læreplanstemaer.

I forhold til natur og naturfænomener kunne et spørgsmål lyde således:

- Synes du at skoven er rar at være i?

- Kender du nogle ting man ikke må smide i naturen?

- Kender du nogen dyr i skoven, og hvor har du lært om dem?

 

 

Børnemiljøvurdering

 

Et godt børnemiljø indebærer b.la.

 

 • En åben og positiv atmosfære
 • Demokrati og medbestemmelse
 • Sunde og behagelige bygninger
 • Udfordrende udearealer
 • Hygiejniske toiletter og puslepladser
 • Sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold
 • Velovervejede materialevalg
 • Ingen mobning

 

Børnemiljø

 

Et godt børnemiljø fremmer børns trivsel, udvikling og læring.

Børnemiljøet udgøres af det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø.

Det er tre synsvinkler, som har mange indbyrdes sammenhænge.

 

Når vi i vuggestuen med børn fra 0-2 år skal vurdere børnemiljøet, er vi i stort omfang nødt til at tolke, hvad vi mener et godt børnemiljø er.

Det er svært at inddrage børnene, fordi de er for små til at komme med konkrete udtalelser.

Vurderingen tager udgangspunkt i barnet, men da de er under 3 år, vil vi hovedsagligt spørge forældrene, hvad der afspejler det, de ser og oplever gennem deres barns trivsel i Hulahoppens vuggestue.

 

Et spørgeskema til vuggestueforældre kunne se sådan ud.

 

 • Hvordan trives jeres barn/børn i vuggestuen?
 • Hvordan trives I som forældre?
 • Hvad synes I om personalet?
 • Hvad synes I om, at vi har studerende?
 • Hvordan er stemningen i vuggestuen?
 • Hvordan er det at aflevere jeres barn/børn om morgenen?
 • Hvordan er det at hente dit barn om eftermiddagen?
 • Får I nok informationer om jeres barns trivsel?
 • Er der aktiviteter nok for jeres barn i vuggestuen?
 • Hvad synes I om vores madordning?
 • Hvad synes I om legepladsen?
 • Hvad synes I om stuen?
 • Er der rent og pænt i vuggestuen?
 • Hvad synes I om nyhedsbrevet fra lederen?
 • Hvad synes I om vores åbningstider?
 • Hvad synes I generelt om vuggestuen?

 

 

I børnehaven kan børnene selv svare på spørgsmålene og derfor ser det lidt anderledes ud.

 

Et spørgeskema til børnehavebørn kunne se sådan ud:

 

 • Har du venner i børnehaven?
 • Er glad når du er i børnehaven?
 • Hjælper de voksne dig, når du har brug for det?
 • Har du gode venner i institutionen?
 • Varer det lang tid inden det er din tur?
 • Er der regler du ikke forstår i institutionen?
 • Hvad synes du om at male, spille teater, lege sanglege, lege frie lege?
 • Er legepladsen sjov og god at lege på?
 • Synger du, siger du rim/remser i børnehaven?
 • Taler børnene/de voksne pænt til dig?
 • Fortæller du det til en voksen i børnehaven, hvis du er ked af det?
 • Hvor kan man løbe og bevæge sig i institutionen?
 • Er I nok ude og lege?
 • Har du lært at spille bold?
 • Har du lært at cykle?
 • Synes du at skoven er rar at være i?
 • Kender du nogle ting man ikke må smide i naturen?
 • Kender du nogen dyr i skoven, og hvor har du lært om dem?