Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

IT strtegi


IT- strategi/kultur

 

Brug af it er for de fleste børn en naturlig del af deres hverdag. Børns brug af it knytter sig til

udvikling af begreber og skaber socialt samvær omkring iPads. Digitale redskaber har i dag en

brugerflade, der gør, at børn i en tidlig alder anvender redskaber, og at disse kan være med til at

udvikle børns motorik, fortrolighed med mediet og afprøve færdigheder af faglig karakter.

Forskning viser at digitale medier med fordel kan introduceres gennem leg og aktivitet i

dagtilbuddet.

 

I Hulahoppen ønsker vi at anvendelsen it og digitale medier både skal øge det faglige niveau,

læringen og den digitale dannelse, så børnene bliver aktive medborgere i en digitaliseret verden.

Brugen af it skal i Hulahoppen forstås som både uformel og formel læring. Børnene udvikler sig

og tilegner sig nye færdigheder både gennem formel læring (undervisningslignenede situationer)

og uformel læring (samvær med andre børn)

 

De erfaringer omkring it og digitale medier, børnene tilegner sig i Hulahoppen, vil understøtte

læringen, når børnene starter i skole.

 

Når børn fra 0-6 år beskæftigere sig med it, skabes også grundlag for en smidig overgang til den

digitale skole, på baggrund af børnenes kendskab til anvendelse af it i pædagogiske processer.

 

At have en digital kultur i Hulahoppen, betyder:

  • At børnene oplever en kultur, hvor anvendelsen af digitale medier er en integreret ognaturlig del af den pædagogiske praksis.
  • At børnene møder pædagogisk personale der har mediekompetence, forstået på den måde, at der naturligt inddrages digitale medier kreativt og læringsorienteret i aktiviteterne, og sammen med børnene er nysgerrigt udforskende.
  • At børnene introduceres til digitale lege- og læringsprogrammer.