Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

læringssyn


K. E Løgstrup skriver citat:

” Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

 

 

Læringssyn:

 

Vores læringssyn bygger på, at mennesket altid vil lære noget og gør det hele tiden.

Vores pædagogiske praksis og måden vi indretter os på har betydning for, hvordan og hvad børn lærer. Vi skal tage udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone, for det er her, vi styrker læringen. Barnet lærer af små oplevelser og efterfølgende refleksion. Barnet lærer ved at gentage en situation, en opgave. Barnet lærer ved at lege og efterligne, og det skal være sjovt. Nysgerrighed, koncentration, fantasi og prøve af, er gode elementer i læreprocessen. De voksne er vigtige rollemodeller for børnene og ansvarlige for den atmosfære og de rammer barnets relationer og udvikling sker i.

 

Vygotsky siger, at vi lærer bedst, hvis vi lærer det, der ligger nærmest det vi kan, samtidig med at vi bliver fulgt af en, der kan støtte os. Dvs. at et barn ved hjælp af en voksen kan komme fra den zone, hvor det er p.t. til det næste zone. En zone, der kræver udfordringer at komme til, men ikke så mange udfordringer, at det bliver uoverskueligt.

At børn i leg faktisk konstruerer nærmeste udviklingszone, da de i leg kan udføre handlinger i fantasien, der ligger ud over deres aktuelle udviklingstrin.

 

Læringen er afhængig af det enkelte barns udviklingstrin og behov for at tilegne sig viden, men også samfunds opfattelse af, hvad barnet skal kunne. Læring kan på den måde både være planlagt og spontan, og selv om det er det enkelte barn, ”der suger” til sig er det altid præget af den gruppe og de omgivelser, som barnet befinder sig i. (Knud Illeris).

 

Al læring indeholder to meget forskellige processer, som skal være aktive for at vi kan lære noget. Samspillet med omgivelserne og en individuel psykologisk proces. For at der kan være tale om læring, skal der være et indhold. Læring handler om at anerkende, at vi er sociale væsener, der opnår viden ved at kunne beherske anerkendte kompetencer, opnår indsigt ved deltagelse i gøremål, der handler om et aktivt engagement i verden. (Knud Illeris).

 

Ved den pædagogiske tilgang til læring har vi valgt af følge Henning Ryes otte regler for samspil:

 

Den følelsesmæssige dialog:

 

  1. Vis positive følelser - vis, at du er glad for barnet.
  2. Justér dig i forhold til barnet og følg dets udspil og initiativ.
  3. Tal med barnet om de ting, det er optaget af, og prøv at igangsætte en ”følelsesmæssig samtale”.
  4. Vis anerkendelse og giv ros for det, barnet kan.

 

 

Den meningsskabende dialog:

 

  1. Hjælp barnet med at fokusere dets opmærksomhed, således at I får en fælles oplevelse af ting i omgivelserne.
  2. Giv mening til barnets oplevelser af omverdenen ved at beskrive jeres fælles oplevelser og ved at vise følelser og entusiasme.
  3. Uddyb og giv forklaringer, når du oplever noget sammen med barnet.

 

Den guidende/vejledende dialog:

 

  1. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at vejlede det, vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.