Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Kulturelle udtryk


Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Indledning:

 

Kultur er et udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verdenen. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores egen kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.

 

Gennem mødet med andre udtryksformer – både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier – udfoldes børnene til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Mennesker, der har forståelse for, at verden er mangfoldig, og at menneskers sprog, vaner og levevilkår kan være vidt forskellige.

Kultur handler også om hverdagslivet, om samværsformer mellem børn og voksne og om hverdagens rutiner og traditioner, som er holdepunkter i dagligdagen.

I mødet med kultur lærer barnet at forstå sig selv og sin omverden.

Kultur omhandler også vores normer for god opførsel, og måden vi behandler hinanden på.

De voksne skal være gode rollemodeller og tilrettelægge sociale fællesskaber orienteret mod ligeværd og respekt.

 

Kulturelle udtryksformer handler bl.a. om vores vaner, traditioner og tro. Ligesom kulturelle udtryksformer også omhandler vores måde at udtrykke os på gennem lege, rollespil og historiefortælling m.m.

Det er gennem de kulturelle udtryk, børn frembringer i deres eget netværk, d.v.s. hvad man med en samlet betegnelse kunne kalde legekultur, de tilegner sig deres egne værdier (Flemming Mouritsen: legekultur).

Kulturelle udtryksformer er også at naboens tolkning af verden er anderledes end deres egen, for derigennem at opleve at deres tolkning er lige så gyldig som andres (Børge Pugholm).

Både oplevelsen af barnets egen og andres skabene virksomhed er med til at udvikle fantasi og kreativitet, som er vigtig for udviklingen af identitet. Ved skabende aktivitet udtrykker barnet følelser, tanker, ideer og fantasier om sit forhold til omverdenen.

Jo mere varieret børn får lov til at udfolde sig og jo flere kulturelle ting, de oplever, jo mere bredspektret bliver deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe.

 

0 – 2 år

 

Læringsmål:

 • At barnet får mulighed for at deltage i kulturelle traditioner, herunder daginstitutionens egne

  tradtioner.

 • At barnet får begyndende kendskab til forskellige kunsteriske tilbud såsom teater, bordteater og musiske forløb.
 • At barnet får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til udtryksformer.
 • At barnet får mulighed for at deltage i forskellige typer værkstedaktiviteter.
 • At barnet får kendskab til forskellige lege, og de får tid og rum i den frie leg.
 • At barnet oplever daglige rutiner brydes af særlige arrangementer eller udflugter i

  lokalområdet.

 • At barnet møder voksne, der aktivt formidler kultur og giver inspiration.

   

 

Metoder:

 

 • Barnet skal indføres i de traditioner vi har, f.eks fødselsdage, jul, fastelavn og påske.
 • Barnet skal få begyndende kendskab til kunsteriske tilbud, ved at der i Hulahoppen laves

  Teaterforstilling. f.eks laver vi i vuggestuen bordteater og musiske forløb med instrumenter og synger med børnene.

 • I vuggestuen er vi jævnligt i flexrummet, hvor barnet vil kunne afprøve sig selv i udtryksformer. Der er forskelligt udklædningstøj og hatte i flexrummet og barnet får her mulighed for at udtrykke sig som en anden, om det er prinsesse, løve eller edderkop.

  I flexrummet har vi ligeledes forskellige instrumenter, hvor barnet vil få mulighed for, at anvende instrumentet som udtryksform.

 • Barnet skal have erfaring med forskellige værkstedaktiviteter såsom maling, stof, papir, blyanter, lim, modelervoks og at klippe med saks og bruge fantasien med disse materialer.
 • Vi vil i vuggestuen skabe tid og rum til at barnet kan fordybe sig i den frie leg og udvikle kompetencer inden for de forskellige typer lege.
 • Barnet vil få erfaringer med, at dets daglige rutiner/struktur brydes, når vuggestuen

  deltager i særlige arrangementer og ture ud af huset.

 • Barnet vil i vuggestuen møde voksne, der aktivt formidler kultur i form af sang, sanglege,

  traditioner, teater, rollelege, men også voksne som i legen giver barnet inspirationen til selv at bygge videre på legen.

 

3 – 6 år

 

Læringsmål:

 

 • At barnet får mulighed for at deltage i kulturelle traditioner, herunder institutionens egne traditioner.
 • At barnet får kendskab til gode samværsformer mellem børn og voksne og at de tilegner sig grundlæggende opdragelse og dannelse.
 • At barnet får mulighed for at afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer.
 • At barnet får kendskab til forskellige lege, og at det får tid og rum til den frie leg.

 

 

Metoder:

 

 • Børnene skal gennem forskellige aktiviteter tilegne sig viden om "hvem er jeg" og "kend din by".
 • Børnene skal deltage i og få viden om forskellige kunstneriske tilbud såsom i teatret og museumsbesøg.
 • Børnene skal have mulighed for at deltage i forskellige sange, sanglege, lege, musik, rim/remser, teater, eventyr og historier.
 • Børnene skal indføres i de traditioner vi har, som f.eks. fødselsdage, jul, fastelavn og påske.
 • Børnene skal have erfaring med maling, stof, papir, blyanter, lim, modellervoks, sakse og bruge fantasien med disse materialer.
 • Børnene skal have mulighed for at bruge computer til børnerelaterede aktiviteter.
 • Børnene skal være i et miljø, der er inspirerende, initiativrig og nærværende.
 • Børnene skal have elementær indføring i rutiner, struktur, opdragelse og dannelse.