Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Natur og naturfænomener


Naturen og naturfænomener:

 

Indledning:

 

I det daglige pædagogiske arbejde indgår naturen i mange forskellige sammenhænge.

Gennem det at færdes i og bruge naturen og alle dens mangfoldigheder kan vi, som voksne være med til at skabe en viden, respekt og interesse for naturen hos børnene. Vi kan meget passende sige, at naturen og naturaktiviteter bruges som et fælles tredje, for at opnå udviklingen af f.eks. sociale kompetencer, motorik og bevægelse, sproglig udvikling og sundhed mm. ”Man lærer ikke så godt alene, som man gør sammen med andre,”(Vygotsky, Psykologiens veje, Ole Schultz)

Respekt for natur og miljø grundlægges i barndommen. Gode oplevelser og erfaringer med naturen er det fundament, respekt for natur og miljø hviler på. Oplevelser af følelser i naturen (tryghed, velvære, det smukke, nydelse, glæde, gys og gru, samhørighed mm.) er grundlaget for at udvikle nysgerrighed, tilegne sig viden, danne holdninger og siden handlekompetencer i forhold til natur og miljø. ”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig og en æstetisk dimension, og naturen er et rum for at udforske verden” (Mette Nørregaard Christensen og Søren Witzel Clausen).

Børnene skal ud i naturen og bruge alle deres sanser. De skal opleve naturens forskellige luner, de skal føle årstidernes forskellighed. F.eks. kulde, frost og sne om vinteren, regn, blæst og mudder i efteråret og foråret, samt sol og varme om sommeren. Det er igennem de forskellige udeaktiviteter, at vi kommer i kontakt med de forskellige elementer og bruger disse i legen. ”Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser og opleve den, som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter.” (Natur og naturfænomener, ekspertgruppen)

 

 

Naturen giver børnene mulighed for, sammen med de voksne, at se, lugte, smage, høre og føle på omgivelserne, hvilket er med til at fremme nysgerrigheden, iagttagelsesevnen, koncentrationsevnen, indlevelsesevnen og sansemotorikken. (Vygotski).

 

0 – 2 år

 

Læringsmål:

 

 • At barnet skal ud og opleve naturen i alt slags vejr.
 • At barnet får en fornemmelse af hvordan man passer på naturen.
 • At barnet oplever de muligheder naturen giver os.
 • At barnet oplever glæden ved at opholde sig i naturen.
 • At barnet tilegner sig forskellige erfaringer med natur og naturfænomener.
 • At barnet får mulighed for med alle sanser, at opleve naturens muligheder for leg, oplevelser og udfordringer.
 • At give barnet mulighed for at få kendskab til kryb og kravl.

   

Metoder:

 • Barnet skal have mulighed for at undersøge naturen, planter, dyr, og miljø sammen med de voksne.
 • Barnet skal på ture ud af huset, f.eks. til skoven og samle materialer ind.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge vores nærmiljø, såsom vores egen institution samt naturen omkring os.
 • Barnet skal præsenteres for forskellige årstidsaktiviteter som for eksempel at plante og så, vandlege, kælke, passe sommerfugle og sætte dem fri osv.
 • Barnet skal snakke med den voksne om vejret og årstiden, og hermed få kendskab til hensigtsmæssig påklædning.
 • Barnet skal være ude i alt slags vejr.
 • Barnet skal tilegne sig begyndende kendskab til hvordan vi passer på naturen, som for eksempel ikke at knække grene af træer og smide affald i naturen.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge legepladsen til at udfolde sig fysisk. F.eks ved at løbe, cykle, rulle på bakker, balancegang og hoppe i vandpytter.
 • Barnet skal være nysgerrigt på naturen og eksempelvis finde snegle, edderkopper og kigge under sten efter dyr.
 • Barnet skal have mulighed for at kigge i bøger med billeder af forskellige dyr og årstider.

  3 – 6 år

   

  Læringsmål:

   

 • At barnet skal ud og opleve naturen, være i naturen.
 • At barnet tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener, miljø og nærmiljø.
 • At barnet lærer at respektere naturen og tage vare på den, og derigennem få en fornemmelse for egen indflydelse på nærmiljøet.

 

 

Metoder:

 • Barnet skal have mulighed for at undersøge naturen, planter, dyr og miljø sammen med de voksne.
 • Barnet skal på ture ud af huset til skov- og naturområdet og samle forskellige materialer i naturen.
 • Barnet skal have mulighed for at arbejde med temaer om natur og naturfænomener.
 • Barnet skal præsenteres for forskellige årstidsaktiviteter, f.eks. plante og så, vandlege, kælke.
 • Barnet skal sammen med de voksne snakke om vejret og årstiderne, hvor de bl.a. lærer om hensigtsmæssig påklædning.
 • Barnet skal være ude i al slags vejr.
 • Barnet skal lære, at vi passer på naturen. Knækker ikke grene af træerne, smider ikke affald i naturen og lærer barnet at bruge papir og vand med omtanke.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge legepladsen og nærmiljøet til at udfolde sig fysisk, f.eks. ved at løbe, cykle, klatre, rulle på bakker, balancegang og mudderleg.
 • Barnet skal udforske naturen, se på snegle, edderkopper, kigge under bark og sten efter dyr, finde dyrespor, se på dyr i forstørrelsesglas.
 • Barnet skal have vist billeder og læst om forskellige dyr, for herigennem at kunne kende forskel på vilde dyr, husdyr, kæledyr og insekter.