Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

Krop og bevægelse


Krop og bevægelse.

 

 

Indledning:

Ved at vi sætter fokus på at styrke barnets udvikling af dets motoriske færdigheder, styrkes også dets forudsætninger for at udvikle sig og opnå læring. Barnet bliver bevidst om sin egen krop, når det bevæger sig og udfordres motorisk. Når barnet deltager i kropslige og sansemæssige aktiviteter, er der ingen tvivl om, at det både leger og lærer.

Anne Brodersen og Bente Pedersen taler om, at det er vigtigt med en god grundmotorik, som vi kan bygge videre på hele livet, og får man ikke som barn opbygget en god motorik, kan det være svært at ”reparere” det som voksen. De siger ”at rent kropsligt er der visse bevægelser og bevægelsesmønstre, der udvikler sig ens hos alle børn. Disse bevægelser kaldes grundmotorik.” Barnet skal derfor opleve varierede og mangfoldige bevægelsesmiljøer, der bygger på og stimulerer kroppens muligheder og begrænsninger.

 

Vi oplever, samt opfatter os selv og omverdenen via sanserne og deres informationssystemer. Al sansning er direkte knyttet til bevægelse/motorik, men for at bevæge sig hensigtsmæssigt i forhold til sanseindtrykkene, må der ske en sanseintegration, dvs. en bearbejdning af det sansede. Sanseintegrationen er grundlaget for al indlæring. Det handler om, at der sker læring og udvikling gennem erfaringer i kroppen. Erfaringer, der skabes gennem oplevelse af bevægelse og sanseindtryk. Ifølge A. Jean Ayres er sanseintegrationen vigtig for barnet, for bl.a. at kunne opnå en god kropsbevidsthed. Alle børns sanseoplevelser sorteres og lagres i hjernen, og hjernen kan så bruge sanseoplevelserne til at forme adfærd og indlæring.                                                                                                                                                      Vi vil give barnet mulighed for at udforske krop og bevægelse sammen med ligestillede og opleve fællesskabsfølelse. Det er ikke svært for barnet at være i bevægelse og opleve glæde ved dette, hvis mulighederne er der, og det møder tilpasset støtte, omsorg og udfordring fra kompetente og engagerede voksne, der agerer som gode rollemodeller. Det handler ikke om, at børnene skal være i konkurrence med hinanden, så vi fokuserer ikke på resultaterne, men glæden ved udfoldelse, da det er vigtigt at barnets tidlige erfaringer med bevægelse er positive. For at barnet får energi til bevægelse, og derved opnår læring, er en vigtig faktor den sunde kost og hygiejnen.

 

Vi er en sundhedsinstitution, der har en kostpolitik for morgenmad, frugtmåltid, frokostmåltid, maddage og fødselsdag. Vi serverer sund og ernæringsrigtig kost hver dag.

Vi vil i institutionen have fokus på hygiejne og lære børnene at vaske hænder efter toiletbesøg og inden vi spiser, samt at de skal have tørret mund og hænder inden de går fra bordet.

Vi taler også om maden, hvordan man behandler maden og hvad maven, tænderne, musklerne kan li´.

Til en sund krop der trives og har energi og lyst til udfordringer og udvikling hører også alderssvarende aktiviteter, som styrker barnets fysik og giver barnet glæde ved bevægelse og leg.

 

 

 

0 – 2 år

 

Læringsmål:

 

 • At barnet opholder sig i et miljø, der giver mulighed for at opleve glæden ved bevægelse.
 • At barnet skal have mulighed for at udvikle grov og finmotoriske færdigheder med udgangspunkt i dets udviklingsniveau.
 • At barnet får en begyndende kropsbevidsthed.
 • At barnet skal afprøve, udforske og have alle sanser stimuleret.
 • At barnet skal have betingelser, som styrker dets fysiske sundhed, herunder også ernæring og hygiejne.
 • At barnet tager terrænet omkring sig som en udfordring og ikke en forhindring, således at de bliver i stand til at mestre den fysiske verden.
 • At barnet over tid bliver mere og mere selvhjulpen.

Metoder:

 

 • Barnet skal have mulighed for at bevæge sig på forskellige måder. Der skal være forskellige muligheder alt efter hvor barnet er udviklingsmæssigt.
 • Barnet skal igennem legen have mulighed for at udfordre sig selv fysisk, både ude og inde, og opleve forskelligt terræn.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge vores nærmiljø, såsom vores egen institution samt naturen omkring os.
 • Barnet skal via rytmik bevæge sig til musik, løbe, danse, hoppe, rulle og slappe af. Barnet oplever herved forskellen på at slappe af og få pulsen op.
 • Barnet skal have mulighed for at tegne, klippe, klistre, kaste med bold, rutsje, gynge, balancere og køre på løbecykel eller scooter.
 • Barnet skal have forskellige sanseoplevelser, som for eksempel bevægelse i al slags vejr, nye smagsoplevelser, anderledes føleoplevelser såsom at forme boller af dej og lege i sand.
 • Barnet skal have mulighed for eksempelvis via sanglege og historiefortælling at få kendskab til de forskellige kropsdele.
 • Barnet skal have en tilgængelig voksen, der kan hjælpe ved af og påklædning, spisning osv., på vejen mod at blive mere selvhjulpen.

   

                             

3 – 6 år                                                                                                                                                                                            

 

Læringsmål:

 

 • At barnet skal være i et miljø, hvor det har mulighed for at opleve glæde og velbehag ved bevægelse og opmuntres til at bevæge sig.
 • At barnet skal have mulighed for at udvikle dets grov- og finmotoriske kompetencer med udgangspunkt i dets aktuelle udviklingsniveau.
 • At barnet skal bevidstgøres om sin egen krop og dens funktioner.
 • At barnet skal afprøve, udforske og have stimuleret alle sine sanser.
 • At barnet skal have betingelser, som styrker dets fysiske sundhed, herunder også ernæring og hygiejne.
 • At barnet skal føle, at det er i et ordentligt fysisk arbejdsmiljø – så vi skal have et børneperspektiv på dette.

 

 

Metoder:

 

 • Vi vil have fokus på hygiejnen og lære børnene dennes betydning for sundhed ved at lære dem at vaske hænder efter toiletbesøg, efter udeleg, før vi spiser, og inden og efter madlavning.
 • Vi vil via vores daglige måltider snakke med børnene om, hvad sund mad er og hvilken betydning, den har for kroppen.
 • Til en sund krop, der trives og har energi og lyst til udfordringer, hører ikke alene en sund kost, men også aktiviteter, der styrker barnets fysiske velbefindende og giver glæde i hverdagen:
 • Barnet skal have mulighed for at bevæge sig på forskellige måder, og der skal være forskellige muligheder alt efter hvilken type, man er, og hvor barnet er rent udviklingsmæssigt.
 • Barnet skal have mulighed for igennem legen i hverdagen både ude og inde at udfordre sig selv fysisk og opleve forskelligt terræn.
 • Barnet skal have mulighed for at bruge vores nærmiljø såsom vores egen institution og  naturen.

   

 • Barnet skal via rytmik bevæge sig til musik, løbe, danse, hoppe, rulle og slappe af og lære forskellige sanglege. Det er vigtigt, at barnet lærer forskellen på at slappe af og få pulsen op.
 • Barnet skal have mulighed for at tegne, klippe, klistre, kaste og gribe en bold, rutsje, gynge, balancere og cykle.
 • Barnet skal have forskellige sanseoplevelser, som fx bevægelse i al slags vejr og forskellige smagsoplevelser.
 • Barnet skal have mulighed for via emner som ”Mig selv”, at få indsigt i kroppens funktioner og opnå kendskab til de forskellige kropsdele.