Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

sociale kompetencer


Sociale kompetencer:

 

Indledning:

 

Social kompetence har som begreb opnået betydelig gennemslagskraft i de senere år. Dette skal formentlig ses i sammenhæng med den forandringsproces, som rent samfundsmæssigt er i gang, og som indebærer stigende individualisering og dermed et skærpet fokus på den enkeltes kompetencer. Der stilles i dag store, individuelle krav til det enkelte menneske, herunder store krav til den enkeltes sociale kompetence. I praksis betyder det, at skal den enkelte udnytte sine potentialer, så kræver dette som udgangspunkt en god social kompetence

Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også forstår, at andre har de samme behov. Børn skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.(Bente Jensen)

Alle lærer og oplever i fællesskaber, derfor er de sociale kompetencer vigtige i barnets udvikling. Barnet skal kunne etablere fællesskaber og føle empati og respekt for andre. Tilknytningen er basis for relationer, når et barn oplever, at dets tilknytningsbehov dækkes, vil det have en forventning om at andre tilknytningsfigurer i fremtiden vil være en kilde til tryghed og støtte. Derfor er det vigtigt at udvikle deres tilknytningsmønstre, så børnene bliver sikre og trygge. (Bowlby og Stern)

 

0 – 2 år

 

Læringsmål:

 

 • At barnet opbygger venskaber og bevarer dem og oplever fællesskabsfølelsen  i vuggestuen.
 • At barnet får en følelse af samhørighed og opbygger selvværd.
 • At barnet oplever tryghed og tillid til både de andre børn samt de voksne.
 • At barnet lærer de sociale spilleregler at kende.
 • At barnet lærer at give udtryk for egne følelser og behov. Den udviklende empati vil hjælpe barnet til at forstå, at andre børn har tilsvarende behov som barnet selv.
 • At barnet lærer i nogen grad at udsætte egne behov og vente på tur.
 • At barnet oplever, at opnå og udvikle sociale relationer, som gør at det føler sig som en del af fællesskabet, og indgår og er deltagende i dette.
 • At vi fra vuggestue til skolestart arbejder med at lære børnene deres egne følelser at kende og sætte ord på, for derefter bedre at kunne forstå og afkode andres føleler og signaler.

Metoder:

 

 • Barnet skal gennem aktiviteter såsom samling, ture, spil og samtale lære, at se værdien i at skulle tage hensyn til hinanden, ved at lytte til hinanden og vente på tur. Flere af de metoder der skal bruges til at lære de sociale kompetencer sker gennem eksempler. Derfor skal de voksne i barnets omverden være bevidste rollemodeller, som barnet kan spejle sig i. Det er derfor vigtigt, at de voksne er meget bevidste om at vise anerkendelse og empati i hverdagen både mellem voksne og børn og mellem de voksne indbyrdes.
 • Barnet skal gennem både fri og voksenstyret leg opleve, udforske og lege på tværs af stuerne.
 • Barnet skal opleve, at vi har en fast rutine i vuggestuen hver dag, da genkendelse og forudsigelighed er vigtigt for børn. Det giver en form for indre ro og overskuelighed i forhold til dagens forløb.
 • Barnet skal opmuntres til at etablere og bevare venskaber ved mindst at have en god ven. Ligeledes er det vigtigt med én tæt og gensidig kontakt til mindst én voksen på stuen.
 • Barnet skal lære at vise hensyn og omsorg, ved at lære at trøste og hjælpe hinanden.
 • Barnet skal støttes af de voksne i og til at bruge sproget, når der opstår konflikter eller for at komme med i en leg f.eks ved at italesætte konflikten fremfor at slå eller skubbe.
 • Barnet skal på sigt arbejde med fri for mobberi, for at lære om empati og sociale spilleregler og ligeledes lære at aflæse andres følelser igennem udvikling af empati. Herigennem også opleve sig selv i fællesskabet.
 • Barnet skal have en forståelse af vores fælles regler på stuen og i huset generelt.
 • Barnet skal øve sig i kommunikation f.eks. ved samtaler i spisesituationer, men også hjælpe hinanden med at rydde op og lære bordskik.

 

3 – 6 år

 

 

Læringsmål:

 

 • At barnet opbygger venskaber og bevarer dem.
 • At barnet lærer de sociale spilleregler.
 • At barnet lærer at give udtryk for egne følelser og behov, samtidig med at empatien gør, at barnet lærer at andre har tilsvarende behov.
 • Flere af de metoder, der skal bruges til at lære de sociale kompetencer sker gennem eksempler. Derfor skal de voksne i barnets omverden være bevidste rollemodeller, som barnet kan spejle sig i. Det er derfor vigtigt, at de voksne er meget bevidste om at vise anerkendelse og empati i hverdagen både mellem voksne og børn og mellem voksne indbyrdes.

 

Metoder:

 

 • Barnet skal gennem aktiviteter såsom samling, spil og samtale lære at se værdien i at skulle tage hensyn til hinanden.
 • Barnet skal opmuntres til at etablere og bevare venskaber De voksne skal være opmærksom på, at barnet har mindst en at lege med.
 • Barnet skal lære at vise hensyn og omsorg for hinanden, ved at lære at trøste og hjælpe hinanden. F.eks. ved at hjælpe hinanden ved påklædning i garderoben eller hente hjælp hos en voksen, når et andet barn har brug for hjælp.
 • Barnet skal hjælpes via de voksne til at bruge sproget, når der opstår konflikter eller for at komme med i en leg.
 • Barnet skal i dagligdagen øve sig i turtagning og have respekt for andre mennesker.
 • Barnet skal arbejde med ”Fri for mobberi” for at lære om empati og sociale spilleregler.
 • Barnet skal øves sig i kommunikation f. eks. ved samtaler i spisesituationen.