Hulahoppen
Hulahoppen
Trekanten 5-7
6500 Vojens
Hulahoppen@haderslev.dk
7434 5200
40106802

Kalender

Hulahoppen er en integreret institution fra 0 - 6 år.

dokumentation


Dokumentation:

 

Dokumentation er at føre bevis for noget, men i en pædagogisk sammenhæng kan dokumentation også bruges til både at blive klogere på egne pædagogiske metoder og til at prøve at forstå børnenes læreprocesser.

 

I forhold til ovenstående har dokumentationen to former. Den kan have børnenes selv, som aktører i form af udstilling over arbejdet med forskellige emner eller ved interviews af børnene, hvor børne­nes oplevelser og holdning til specifikke emner undersøges.

Eller dokumentationen kan formidles af de voksne, når vi efter de forskellige aktiviteter skriver oplevelserne ned, og vurderer de opstillede mål for vores arbejde.

Dokumentationen er med til at synliggøre, hvad der er foregået eller opnået i den pædagogiske praksis.

 

I det daglige har alle børnene deres egen bog, hvori billeder, tegninger og andet værdifuldt for bar­net sættes i. Bogen følger barnet fra dagplejen/vuggestue til børnehaven. Bogen er tilgængelig for barnet og forældrene. Forældrene kan låne bogen med hjem og tilføje egne billeder og tekster fra f.eks. ferier og bogen fungerer på den måde som bindeled mellem institution og forældre.

Desuden tager vi billeder, laver tegninger, laver udstillinger, gør brug af opslagstavler, optager video og laver iagttagelser. Nedskriver kort i dagbogsform dagens aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering.

 

Vi har valgt at bruge SMITTER modellen, som er et pædagogisk redskab, i forhold til at sikre og synliggøre at vi kommer rundt om det pædagogiske arbejde med læreplaner. I forhold til børnemiljøvurderingen må modellen også kunne bruges, men dette har vi endnu ikke afprøvet.

 

Løbende på vores personalemøder evaluerer vi de observatio­ner, vi gør og ser om læringsmålene er indfriet, og om den pædagogiske læreproces skal ændres. I evalueringen indgår dokumentationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SMITTER

 

Vi har valgt at udbygge SMTTE modellen med Innovation og Relation, fordi det er vigtige faktorer i vores arbejde. Se mere på www.smitter.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den store model bruger vi til intern beskrivelse af temaer eller projekter.

Den mindre model bruges til at formidling til forældre.